Pro-aQt | Applicatie

Wat is de Pro-aQt Applicatie?

Pro-aQt is een webapplicatie (SaaS) welke modulair is opgebouwd. De integrale functionaliteiten maken het mogelijk om uw kwaliteitssysteem beter beheersbaar te maken. Naast de basisfunctionaliteit voor het beheer van uw documenten en processen, biedt Pro-aQt namelijk een registratiemodule voor het ontwikkelen van digitale formulieren, een centraal verbeterregister en een dashboard met grafieken en belangrijke managementinformatie.    

Functionaliteiten


Handboek en normmodules

Modules voor elke norm!


Formulieren

Zelf formulieren maken


BBO-module

Bewust beter ondernemen

 


Grafieken

Zelf grafieken maken


Maatwerk

Nog méér mogelijkheden


Ondersteuning

Het Pro-aQt team denkt mee

Handboek en normmodules

Samen met Kleemans heeft Pro-aQt een handboekmodule ontwikkeld welke is gebaseerd op de BBO gedachte van Kleemans. In de loop der jaren hebben ze een adviesmodel ontwikkeld om organisaties te begeleiden bij de invoering van een managementsysteem. Dit model is gebaseerd op de bedrijfsprocessen die binnen de meeste organisaties van belang zijn. Daarbij staan niet de normen centraal, maar de bedoeling, de missie en de visie van uw organisatie. Hierdoor is deze handboekmodule breed toepasbaar, of het nu gaat om wet– en regelgeving, ISO of NEN Certificeringen, Voedselveiligheidsnormen, HKZ normen, branche richtlijnen of een VCA certificaat. 


BBO (Bewust Beter Ondernemen)-model Kleemans

Overige normmodules

Naast de handboekmodule beschikt Kleemans ook over een aantal specifieke normmodules die toegepast kunnen worden: 

 • Handboek FOOD; Toepasbaar voor de meest gebruikte food normen

 • ARBO-module; Deze module helpt u om het arbobeleid binnen uw organisatie op te zetten, uit te voeren en te bewaken

 • Normmodule ISO 27001; Speciaal ontwikkelde module voor het opzetten en implementeren van een managementsysteem gericht op informatiebeveiliging 

 • AVG/GDPR; Met deze module kunt u zowel een compliance scan uitvoeren als uw organisatie zo inrichten dat het volledig voldoet aan de eisen vanuit de AVG wet en regelgeving.

 • Handboek ZORG; Deze module is geschikt voor zorg organisaties. Het handboek ZORG beschikt over verschillende voorzetteksten. Deze voorzetteksten zijn geschreven door zorg adviseurs die al meer dan 10 jaar organisaties begeleiden bij het behalen van certificeringen op verschillende kwaliteitsnormen die binnen de zorgsector beschikbaar zijn. Op deze manier is het module handboek ZORG een handvat wat u kunt gebruiken voor het zelfstandig opzetten van uw kwaliteitsmanagementsysteem binnen de Pro-aQt applicatie.De Registratiemodule – zelf formulieren maken

De Registratiemodule is een extra functionaliteit in uw Pro-aQt omgeving. Het biedt de mogelijkheid om zelf formulieren te maken die specifiek van toepassing zijn voor uw organisatie.  

Koppelen van maatregelen in een formulier 

Aan een formulier kunt u ook maatregelen koppelen, zodat u acties kunt toekennen aan uw medewerkers. Via het maatregelenregister kunt u de actievoortgang bewaken. Per formulier kunt u de maatregelen terugvinden, filteren op maatregelen die toegewezen zijn per gebruiker, en de maatregelen verder bewerken en statussen aanpassen. 

Grafieken op basis van de resultaten van een formulier 

Bij elk formulier zijn grafieken toe te voegen, waarbij u een keuze kunt maken uit verschillende type grafieken: 

 • • Line chart – Lijn diagram 

 • • Bar chart – Staaf diagram 

 • • Donut chart – Cirkel diagram 

 • • Polar chart – Radar diagram 

Binnen de grafieken zijn divers instellingen mogelijk zoals welke gegevens worden getoond over de Y-as en welke periode moet worden getoond (bijv. maand, kwartaal, jaar).  De grafiek krijgt een titel en kan worden weergegeven in een persoonlijk- of bedrijfsdashboard. 


Instellingen per formulier 

Bij elk formulier kunt u als beheerder de rechten bij het openen van het formulier aanpassen via het tabblad “Instellingen”. In instellingen kunt u tevens: 

 • • rechten instellen per rol: Kan invullen – Ziet resultaten – Ziet grafieken 

 • • een formulier verbergen voor specifieke gebruikers 

 • • een formulier uitschakelen 

 • • een reminder/notificatie instellen, zodat één of meerdere gebruikers een e-mail krijgen op een ingestelde datum 

 • • alle antwoorden, gegevens in één keer verwijderen 

Uitgebreidere instructie kunt u vinden op het YouTube kanaal Pro-aQt. 

BBO-Module

Pro-aQt heeft voor haar klanten de Bewust Beter Ondernemen module ontwikkeld (BBO-module). In de BBO-module zijn een aantal generieke BBO-registraties als maatwerkformulieren (BBO-formulieren) ontwikkeld, die aansluiten op het Bewust Beter Ondernemen model en waarvan wij overtuigd zijn dat deze geschikt en zeer bruikbaar kunnen zijn voor elke organisatie. Enkele formulieren die in de BBO-module verwerkt zijn:

 • Relaties en contactpersonen; het doel van dit BBO-formulier is om de belangrijke relaties vast te leggen 

 • Relatie beoordeling; het doel van dit BBO-formulier is om de relaties te kunnen beoordelen op een aantal belangrijke beoordelingscriteria

 • Documentatie beheer; het doel van dit BBO-formulier is om van diverse belangrijke (kwaliteit)documentaties een register bij te houden

 • Meldingen en maatregelen; het formulier ‘Meldingen’ is ontwikkeld om voor uw organisatie alle soorten meldingen te kunnen vastleggen. Bij een melding kunt u denken aan klachten, verbetermaatregelen en bijvoorbeeld acties uit interne- en externe audits

 • Wet en regelgeving; het doel van het BBO-formulier ‘Wet en regelgeving’ is om een totaaloverzicht te krijgen van alle relevante wet en regelgevingen die in uw organisatie van toepassing zijn

 • SWOT analyse; het doel van dit BBO-formulier is om de ‘Sterktes – Zwaktes – Kansen – Bedreigingen’ te inventariseren en via de confrontatiematrix de strategie te bepalen

 • Stakeholder analyse; het doel van dit formulier is het inventariseren en positioneren van stakeholders

 • Issue inventarisatie en -analyse; het doel van dit BBO-formulier is het inventariseren van interne en externe issues om deze vervolgens te kunnen analyseren

 • Maatregelen registerhet ‘Maatregelenregister’ is ontwikkeld om alle maatregelen die zijn toegewezen in de verschillende formulieren (BBO-formulieren of eigen formulieren) in één centraal overzicht bij elkaar te brengen. Vanuit deze formulieren kunnen de maatregelen door de gebruiker in behandeling worden genomen en worden bewerkt 


Indien u gebruik wenst te maken van deze BBO-formulieren kunt u deze koppelen aan de processtappen van uw handboek. Dit kan ook met de formulieren die u zelf heeft ontwikkeld met de registratiemodule.

Maatwerk

Het is ook mogelijk om formulieren te creëren met wat meer functionaliteiten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Pro-aQt helpdesk om de mogelijkheden te bespreken.


Online ondersteuning

Voor extra support hebben we een aantal ondersteunende YouTube filmpjes ontwikkeld.

Hier kunt o.a. meer informatie vinden over: 

• Zelf een formulier maken 

• Formulieren toevoegen aan processtappen 

• Instructie BBO-module 

• Het inrichten van dashboards 

• En nog veel meer


Algemene voorwaarden:

Service Level Agreement: